Uppsala KrönikespelOm speletBakom scenKrönikespelet bakom scen

Krönikespelet bakom scen

Arbetet med en uppsättning Uppsala Krönikespel pågår i stort sett hela året. Vi planerar, syr kläder, tillverkar rekvisita och skriver vid behov nya scener.

Repetition på Domkyrkoplan

I mitten på augusti händer det saker på Domkyrkoplan. Vi övar in gyckel och alla scener med både gycklare och statister. Dansarna övar sina danser, först hemma i sin studio och sen på plats. Samtidigt börjar en scen ta plats : Våra läktarbyggare sätter upp läktaren, och våra scentekniker riggar ljus, ljud och pyroteknik.

PR-gruppen tar fram affischer, flygblad och annat material, webbgruppen ser till att det finns aktuell information på hemsidan.

Allteftersom vi närmar oss premiär kommer allt mer på plats - klädgruppen tar fram allt mer av alla våra kläder, ljussättningen finjusteras och ljudanläggningen börjar användas på repen. Generalrepetitionen är som sig bör i teater med allting som på en riktig föreställning : med alla kläder, alla djur och full pyroteknik.

Strålkastare monteras
Vi fyller Domkyrkoplan med historiska kläder
Programblad görs i ordning

Till varje föreställning är det mycket på gång bakom scen :

Vaktgruppen gör ett viktigt arbete så vi kan ta oss genom historien utan att moderna fotgängare, cyklister eller andra fordonsförare av misstag hamnar på spelplanen. De sätter upp avspärrningar och ser till att allt är lugnt på Domkyrkoplan.

Hästarna med ryttare kommer från sitt stall. Hästarna håller under spelet till utanför Helga Trefaldighetskyrkan, där de kan vila ut sig och få vatten mellan sina insatser. Även vår get håller till här. Mockagruppen gör en viktig insats för en scen i ordning.

Vakterna leder om trafiken
Hästarna blir ompysslade mellan sina scener
Geten laddar inför sin insats

Klädgruppen och vår rekvisitagrupp gör i ordning alla kläder och all rekvisita. Eftersom vi har så många scener behöver det planeras noga vilka kläder och vilka svärd, fanor, facklor och annat som ska vara på vilket ställe. Vi spelar över hela Domkyrkoplan och gör entré från många håll. Därför finns det "backstage" på många håll runt Domkyrkoplan; både bakom scenen och bakom läktarna.

Domkyrkans vapenhus är vår största lokal : Här finns det mesta av våra kläder under själva föreställningen, här finns frisörer som hjälper till med peruker och lösskägg, och inte minst scenskrädderiet som snabbt kan hjälpa till om något klädesplagg behöver rättas till eller lagas inför - eller under - föreställningen.

Klädgruppen har noga ordning på vilka kläder som hänger var och behövs till vilken scen och av vem. En promenad bland alla rader med klädhängare blir därför en ordnad tur genom olika seklers dräkthistorik.

Rader med kläder i vapenhuset
I norra delen hänger de kyrkliga dräkterna
Scenskrädderiet

Även rekvisitan ska ställas i ordning : Stupstocken till Kung Frejs skarprättare ska ner till platsen där Kung Frej gör entré och skrindan till frispråkiga Disa ska vara redo att dras efter ynglingar och en get (hur det går får ni se på spelet).

Rekvisita och kläder till S:t Eriks procession
Rekvisita i vapenhuset görs i ordning

När spelet väl är igång är det ofta snabba byten. Varje medverkande har därför ett eget schema över var de behöver vara var och hur lång tid det tar att byta om till nya roller. Klädgruppen gör sig redo att hjälpa till med några ombyten där det behöver gå extra snabbt.

Ombyte i domkyrkan
Kostymansvarig Annika hjälper till
God hjälp finns vid snabba byten
Från Linné-lärljunge till gris på någon minut

Innan var föreställning rullas ljud och ljus fram och kontrolleras; pyroteknikerna förbereder laddningar och ser var rökmaskiner bäst ska placeras för dagen. Ljus- och ljudteknikerna har ett stort - och numera datoriserat - kontrollbord från vilket alla strålkastare och all pyroteknik styrs. Ljussättningen görs i förväg en gång under repen och körs sedan från datorminne - men det finns också möjlighet att improvisera ljus efter vad som händer i skådespel och väder.

Biljettgruppen är ute på plats och ser till att alla som bokat kan hämta ut sin biljett, och säljer på plats de biljetter som eventuellt finns kvar.

Kontrollbordet varifrån ljus och pyroteknik styrs
Facklor redo för Kung Frejs väpnare

Inför varje föreställning samlas vi så och går igenom vad som gäller för dagen, och ser till att allting och alla grupper är redo.

Samling i Domkyrkans vapenhus

Spelet kan börja.